Herz Hungária Kft.

Társaságunk, a HERZ Hungária Kft. (székhely: 2225 Üllő, Pesti út 284.; adószám: 10989823-2-13) a 2018. május 25-én életbelépő GDPR rendelet által támasztott követelményeknek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja Önöket a Társaságunk által kezelt Önök alkalmazásában lévő természetes személyek adatainak kezeléséről.

Az adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

  • Adatkezelő: Herz Hungária Kft.
  • Adatkezelés célja: Szerződés(ek) teljesítése, üzleti kapcsolattartás
  • Adatkezelés joga: Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szándék.
  • Személyes adatok tárolásának időtartalma:     szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok átadásra kerülhetnek futárszolgálatnak, hatóságnak, illetve szállítás céljából a Magyar Postának.

Cím

2225 Üllő, Pesti ut 284.

Ügyfélfogadás

H-P: 8.00-12.00 és 12.30-16.00